Hanar tillgängliga till rätt tik

Domras Bonzo

SE52439/2021

Kip

20210626

HD A
Index 111
ED 0
Index 105
Ögon UA 
Pra-prcd fri

Pompes fri

Avkomma Sia
BPH med skott
Utställd BIR och Cert


Pappa till en kull hos Viljelyckans kennel

Viljelyckan's Sommar
Ängel Zadkiel

SE45226/2022

Lucifer

20220702

HD C
Index 99
ED 0
Index 108
Ögon UA
Pra-prcd fri

Pompes fri


BPH med skott
Utställd Excellent

Bor hos fodervärd

Kips första kull